Siltumsaimnieks utvecklar och testar olika byggnadskoncept – från energibesparande renoveringar till passivhus – som minskar energiåtgång och utsläpp och ger bättre boendekvalitet. Hemsidan utvecklades med adaptiv design och WordPress, PHP.