SP är det första interaktiva söksystemet i Lettland med vars hjälp man finner varor och rabatter i kataloger och broschyrer från ledande affärsnät. Sökningen sker med kundens närområde som utgångspunkt. IT House har utvecklat hemsidans design, introducerat sökning utifrån geografisk befintlighet, sökmotoroptimering, whitelabellösningar o.a. förbättringar. Webbplatsen är utvecklad i Ruby on Rails.