Informationsportal för specialister inom PR, marknadsföring, reklam och media. Undersöker trender och aktualiteter i den lettiska kommunikationsbranschen. I samverkan med Asketic gav IT House portalen en ny och modern utformning. Webbplatsen är utvecklad i Ruby on Rails.