Portāls www.naudaslietas.lv ir daļa no Latvijas privātbanķieru, fondu pārvaldnieku, brokeru un biržas sniegtā klientu servisa. Portāla tapšanā birža NASDAQ OMX Riga ir sadarboties faktiski visiem profesionālajiem un aktīvajiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Mājas lapa izstrādāta, izmantojot WordPress, PHP.