Ett projekt för mikrofinansiering där deltagarna ges möjlighet att finansiera och stödja olika småprojekt i Stockholm. Uppgiften för ITHouse var att skapa ett system där aktiva användare får poletter i tre steg och i olika kategorier. De mest aktiva debattdeltagarna får t ex poletter för antalet kommentarer eller för finansiering och utformning av sitt projekt. Med hjälp av poletterna och med spelteorin som grund främjas ett aktivt deltagande i de olika projekten. Webbplatsen är utvecklad i Ruby on Rails.