Testēšana ir ļoti svarīga mājas lapas izstrādes daļa

Šajā posmā tiek pārbaudīts vai esošā sistēma strādā tieši tā, kā klients vēlas. Tiek pārbaudīts, vai produkts funkcionē atbilstoši dizaina prasībām, lietošanas ērtumam kā arī datu drošības līmenim.  No visām pieejamām testēšanas metodēm IT House izmanto regresijas testus.

Regresijas testu būtība ir novērst problēmas un neatbilstības jau darba gaitā, nevis pārbaudīt sistēmu tikai produkta izstrādes beigu postmā. Regresijas testi tiek veikti katra darba posma beigās, lai pārbaudītu, kā pievienotā funkcionalitāte saskan ar prasīto un vai tā strādā nevainojami. Programmējot reizēm atkārtoti tiek pieļautas vienādas kļūdas, un, lai tās varētu ātri un operatīvi novērst, programmētājs veido atsevišķu testu, kas pārbauda tieši šīs kļūdas. Visu testu kopums tiek regulāri lietots, lai varētu laicīgi uzzināt darba gaitā radušās kļūdas un tās labot, garantējot precīzi izstrādātu gala produktu.

Sāc savu projektu ar IT House jau tagad